Skip to content

Čõõđtõs

Ooumažvuõiggâdvuõttäʹšštobddi Martin Scheiniin raajjâm vuõiggâdvuõđlaž pååđčiõlǥtõõzz Meeraikõskksa alggmeervuõiggâdvuõđ da tõi teâuddjummuš Lääʹddjânnmest.
Õlmstõttum 20.5.2024 (TEÂĐTÕS 21.5.2024)

Čiõlǥtõs lij lookkâmnalla obbvuõđstes tääiʹben.
Õlmstâʹttemšõddmõõžžâst ruõkkum liântt lij ǩiõččâmnalla tääiʹben.

Lydia Heikkilä: Säʹmmla sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi äʹššneʹǩǩen
Õlmstõttum 24.4.2024 (TEÂĐTÕS 24.4.2024)

Čiõlǥtõs lij laaddâmnalla liiŋkâst: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-830-7