Skip to content

Almmustahttimat

Olmmošvuoigatvuođaáššedovdi Martin Schein čállin vuoigatvuođalaš sierračielggadus ’Riikkaidgaskasaš eamiálbmotvuoigatvuođat ja daid ollašuvvan Suomas’ 
Almmustahtten 20.5.2024 (Dieđáhus 21.5.2024)

Čielggadeami sáhttá rahpat dás: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165641
Almmustahttindilálašvuođa báddema sáhttá geahččat dás.

Lydia Heikkilä sierračielggadus ‘Sápmelaččat sosiála- ja dearvvášvuohtabálvalusaid áššehassan
Almmustahtten 24.4.2024 (Dieđáhus 24.4.)

Čielggadeami sáhttá rahpat dás: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-830-7