Skip to content

Statsrådet tillsatte en sannings- och försoningskommission för samer vid sitt allmänna sammanträde den 28 oktober.

Målet för sannings- och försoningsprocessen är att

  • identifiera och bedöma diskriminering av samer och kränkningar av deras rättigheter både i det förflutna och i dag, inklusive statens assimilationspolitik
  • utreda hur dessa påverkar samerna och deras samhälle i dag
  • lägga fram föreslag om hur man kan främja kontakten såväl mellan samerna och finska staten som samerna emellan
  • öka medvetenheten om samerna som Finlands urfolk.
08 feb