Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission valtioneuvoston istunnossa 28. lokakuuta 2021. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin päämääränä on:

  • Tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia.
  • Selvittää, miten tämä vaikuttaa saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa.
  • Ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.
  • Lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana. 

Valtioneuvosto myöntänyt eron Seurujärvelle ja Hyväriselle

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäsenet Miina Seurujärvi ja Heikki J. Hyvärinen ovat pyytän…

Psykososiaalisen tuen yksikön palvelunumero on nyt käytössä

Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikössä on käytössä palvelunumero 040 663 8882, johon voit soit…