Siirry suoraan sisältöön


Martin Scheininin komissiolle laatiman oikeudellisen erillisselvityksen ’Kansainväliset alkuperäiskansaoikeudet ja niiden toteutuminen Suomessa’  julkaisutilaisuus ja paneelikeskustelu aiheesta pidettiin maanantaina 20.5. Helsingin yliopistolla. (Kuva: STT/Lehtikuva)


Saamelaisten totuus- ja sovintokomission tärkein tehtävä on kuulla saamelaisia, yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä. Komission pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana ja vahvistaa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa.

Näin varaat kuulemisen

Voit sopia kuulemisen ajankohdasta ja kuulemistavasta ottamalla yhteyttä komission sihteeristöön osoitteella info@sdtsk.fi tai soittamalla jollekin sihteeristön jäsenelle tai komissaarille (www.sdtsk.fi/yhteystiedot). Kuuleminen voidaan järjestää kotonasi, jossakin erikseen sovitussa tilassa, tai mahdollisuuksien mukaan esim. ulkona. Myös ryhmille järjestetyt kuulemiset ovat mahdollisia.

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.


Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission valtioneuvoston istunnossa 28. lokakuuta 2021. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Valtioneuvosto päätti 23.11.2023 pidetyssä istunnossaan jatkaa Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti 31. joulukuuta 2025 asti.

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin päämääränä on:

  • Tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia.
  • Selvittää, miten tämä vaikuttaa saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa.
  • Ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.
  • Lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana. 

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.

Lahja Eriksen, Uvja

Uvjj – Uvjâ – Uvja tarjoaa saamelaiskulttuurin mukaisia ja saamenkielisiä mielenterveyspalveluita matalla kynnyksellä – neuvoa, tukea ja kriisityötä omalla äidinkielellään (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame, suomi).

Palvelu on maksutonta. Yksikkö on perustettu tukemaan saamelaisten ja Suomen valtion välistä totuus- ja sovintokomissiotyötä, mutta yhteyttä voi ottaa riippumatta siitä, osallistuuko totuus- ja sovintokomission kuulemisiin.


Kohtaamisia

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.

Taiteilija ja poromies Antti Oula Juuso kertoo maalauksestaan Karesuvannossa 16.5.2024. Haastattelijana komission pääsihteeri.

Katso lisää videoita täältä.


Etusivu