Siirry suoraan sisältöön

Kuulemiset

Jaa kokemuksesi

komission työn tärkein vaihe on käynnissä!

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission tärkein tehtävä on kuulla saamelaisia, yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä. Komission pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana ja vahvistaa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa.

Komissio järjestää kuulemisia, joissa kerätään yksittäisten saamelaisten ja yhteisöjen kokemuksia elämästä saamelaisena Suomessa. Kuulemisilla kartoitetaan Suomen valtion ja eri viranomaisten toimia ja niiden vaikutuksia saamelaisiin.

Voit kertoa itsesi, yhteisösi tai tuntemasi henkilön kokemuksia historiassa tapahtuneesta tai nykyisestä syrjinnästä, epäasiallisesta kohtelusta ja myös muista kokemuksista, jotka liittyvät valtion tai viranomaisten toimintaan. Komission tarkoitus on arvioida mennyttä ja nykyistä syrjintää sekä valtion sulauttamispolitiikkaa ja oikeuksien loukkauksia valtion ja eri viranomaisten toiminnassa.

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.

Miten kuulemiseni järjestyy?

Voit sopia kuulemisen ajankohdasta ja kuulemistavasta ottamalla yhteyttä komission sihteeristöön osoitteella info@sdtsk.fi tai soittamalla jollekin sihteeristön jäsenelle (yhteystiedot alla ja myös yhteystiedot-osiossa www.sdtsk.fi -sivustolla). Kuuleminen voidaan järjestää kotonasi, jossakin erikseen sovitussa tilassa, tai mahdollisuuksien mukaan esim. ulkona. Myös ryhmille järjestetyt kuulemiset ovat mahdollisia.

Voit toimittaa kuulemisesi myös kirjallisesti. Saat ohjeistuksen kirjallisen kertomuksesi toimittamiseen sihteeristöstä.

Voit niin halutessasi pyytää kuulemistilaisuuteen mukaan Saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön ´Uvjj – Uvjâ – Uvja´ työntekijän, https://uvja.fi/ . Voit ilmaista toivomuksesi psykososiaalisen tuen läsnäolosta komission sihteeristölle, tai ottaa suoraan yhteyttä psykososiaalisen tuen yksikköön, puh. 040 663 8882. Voit olla yhteydessä psykososiaalisen tuen yksikön työntekijöihin myös kuulemistilaisuuden jälkeen tai milloin itse haluat.

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.

Heikki Paltto: Toivon että ihmiset tulisivat kuulemistilaisuuksiin.

Miten kertomaani käsitellään?

Kuuleminen äänitetään, jonka jälkeen se litteroidaan. Kuulemisen jälkeen sinulla on mahdollisuus lisätä tai muuttaa antamaasi tietoa, tai perua suostumuksesi komission käyttää antamaasi tietoa.

Kokemuksiasi tullaan käsittelemään tietoturvallisesti. Komissio analysoi keräämänsä tiedot, joiden perusteella kirjoitetaan loppuraportti. Raportin tarkoituksena on tuoda esille saamelaisten henkilöinä ja yhteisöinä kokemat vääryydet ja oikeuksien loukkaukset, jotka ovat johtuneet valtion ja viranomaisten toimista. Komissio tulee loppuraportissaan esittämään toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa saamelaisten asemaa Suomessa ja estää vääryyksien toistuminen.

Tietoturva

Pyydämme suostumuksesi kertomusten keräämiseen ja tallentamiseen. Voit perua suostumuksesi kuulemisten aikana missä vaiheessa tahansa ottamalla yhteyttä sihteeristöön. Antamasi tieto luovutetaan komission työn päättyessä tietoturvallisesti Kansallisarkiston Saamelaisarkistoon.

Kertomaasi käsitellään loppuraportissa anonyymisti. Halutessasi voit pyytää, että kertomiasi asioita tuodaan raportissa julki omalla nimelläsi.

Ohessa tietosuojaseloste, josta käy tarkemmin ilmi, miten komissio turvaa antamiesi tietojen tietoturvallisen käsittelyn koko prosessin ajan. Tarvittaessa saat lisätietoja sihteeristöltä.

Yhteystiedot

Ulla Aikio-Puoskari
pääsihteeri
ulla.aikio-puoskari(at)sdtsk.fi
050 431 9952

Inari Alanko
suunnittelija
inari.alanko(at)sdtsk.fi
050 478 4450

Aslak Uula Länsman
suunnittelija
aslak.lansman(at)sdtsk.fi
050 479 2204

Mervi Semenoff
suunnittelija
mervi.semenoff(at)sdtsk.fi
050 448 3217

Uvjj – Uvjâ – Uvja tarjoaa saamelaiskulttuurin mukaisia ja saamenkielisiä mielenterveyspalveluita matalla kynnyksellä – neuvoa, tukea ja kriisityötä omalla äidinkielellään (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame, suomi). Palvelu on maksutonta. Yksikkö on perustettu tukemaan saamelaisten ja Suomen valtion välistä totuus- ja sovintokomissiotyötä, mutta yhteyttä voi ottaa riippumatta siitä, osallistuuko totuus- ja sovintokomission kuulemisiin.

Koska et ole hyväksynyt evästeitä, upotettua sisältöä ei näytetä.

Lahja Eriksen, Uvja: Pyrimme olemaan kaikissa kuulemisissa mukana.