Skip to content
Home » Ääi´jpoddsaž » Komissio Aanrest 6.-9.11. – puäʹđ kuullâd da mušttled ǩiõččlâsttmõõžžääd!

Komissio Aanrest 6.-9.11. – puäʹđ kuullâd da mušttled ǩiõččlâsttmõõžžääd!

Komissio kåčč Aanar vuuʹd säʹmmlaid kuullâmnalla vuõssaarǥâst 6.11. ääʹljeeʹl. Aaiʹjid vuäitt vaʹrrjed vuõssaarǥâst čiâss 14 ääʹljeeʹl neljdpeeiʹv 9.11. räjja. Komissio jääʹrjast pukid ääv saǥstõõllâm- da infošõddmõõžž Sajoozzâst vuõssaarǥ čiâss 18 ääʹljeeʹl – tiõrv pueʹttmest kuullâd komissio tuâjast da tõʹst, mõõzz kaʹnnat pueʹtted kuullâmnalla! Pueʹtted tiõrvân!

Vaʹrre ääiʹj õõut oummu leʹbe joouk kuullmõʹšše:

Vuäitak suåppâd kuullmõõžž ääiʹjpoodd da kuullâmnääʹl vääʹldeeʹl õhttvuõđ komissio piisarkådda addrõõzzin info@sdtsk.fi leʹbe soiʹttjeeʹl piisarkååʹdd vuäzzliʹžže leʹbe komissaaʹre (www.sdtsk.fi/sms/ohttvuott-tead/). Kuullmõõžž vueiʹtet jäʹrjsted še tuu põõrtâst, jõs nuʹtt haaʹlääk. Jooukid jäʹrjstum kuullmõõžž lie še vueiʹtlva.

• komissio õhttsaž neʹttpååʹšt info@sdtsk.fi

• plaaneei Mervi Semenoff, mervi.semenoff@sdtsk.fi, teʹl. 050 448 3217

• plaaneei Aslak Uula Länsman, aslak.lansman@sdtsk.fi, teʹl. 050 479 2204

• plaaneei Inari Alanko, inari.alanko@sdtsk.fi, teʹl. 050 478 4450

• vueiʹvvpiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@sdtsk.fi, teʹl. 050 431 9952