Skip to content
Home » Áigeguovdil » Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna joatkkadoaimmat Sámedikki dievasčoahkkimis boahtte vahkus

Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna joatkkadoaimmat Sámedikki dievasčoahkkimis boahtte vahkus

Stáhtaráđi kansliija dieđihii mannan vahkus, ahte stáhta lea ain čátnasan Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna bargui ja atná álgán proseassa hui dehálažžan ja historjjálaččat mearkkašahttin.

Stáhtačálli Henrik Haapajärvi kommentere Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna barggu.

– Mun sávan, ahte komišuvdna beassá joatkit dehálaš barggus nu jođánit go vejolaš álgováttisvuođain fuolakeahttá. Stáhta bealde komišuvnna bargui leat čátnasan ja proseassa oidnet erenomáš dehálažžan, stáhtačálli Henrik Haapajärvi lohká.

Stáhtaráđi kansliija dieđiha, ahte stáhta bealde lea miella čoavdit komišuvnna áige- ja resursagažaldagaid ja eará ovdanboahtán fuolaid ovttas buot oassebeliiguin ja ahte lea dehálaš fuolahit doarvái resurssaid bargui. Dás sáhtát lohkat dárkilabbot stáhtaráđi kansliija dieđáhusas.

Komišuvnna ságadoallin dál doaibmi Hannele Pokka mielas komišuvnna álgováttisvuođaid galgá ipmirdit.

– Álggu rájes lea leamaš čielggas, ahte Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna bargu ii boađe leahkit álki. Váttisvuođat ja kriisat soitet šaddat, dego mii leat maŋimuš áiggiid oaidnán. Dat jo čájeha dan, ahte duohtavuohta- ja soabadanbargui lea dárbu, Pokka lohká.

Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdna joatká dál duogášválmmaštallamiid golmma komissára ja golmma plánejeaddji vuimmiin, dassážii go gažaldagat komišuvnna joatkagis ja vejolaš ođđa komissárain leat čielggaduvvon ásaheaddjioassebeliiguin.

– Komišuvnna joatkka lea dál nammadeaddjiid; stáhtaráđi, sámedikki ja nuortalaččaid siidačoahkkima, gieđain. Lei buorre gullat, ahte stáhtaráđđi lea čátnasan komišuvnna bargui. Dál mii vuordit Sámedikki árvalusa, Pokka joatká.

Sámedikki stivra doalvu komišuvnna joatkagis mearrideami Sámedikki dievasčoahkkimii

Sámedikki stivra lea mannan vahkus čoahkkimistis mearridan, ahte dat doalvu duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna joatkadoaimmain mearrideami dievasčoahkkima gieđahallamii.

Sámedikki stivra mearridii doalvut dievasčoahkkimii maiddái ođđa komissáraid válljema earránan komissáraid sadjái ja dárbbu mielde mearrádusa eará doaimmain proseassa joatkaga ektui. Seammás stivra mearridii bovdet buot vihtta álgoálggus nammaduvvon komissára ja komišuvnna čállingotti gullanládje dievasčoahkkimii. Dáppe sáhtát lohkat sámedikki dieđáhusa.

Sámedikki čuovvovaš dievasčoahkkin dollojuvvo Anáris 23.6.2022.