Skip to content

Tän sijddu leät noorrâm liiŋkid da teâđaid jieʹllikaartin da videoin, kook ǩiõttʼtâʹlle komissio tuâjast tääʹrǩes teeʹmid.

Eatnameamet – Min jaskes dáistaleapmi 


Oʹhjjeei: Doavtter-Piera Suvi Máret / Suvi West

Ǩiõčč jieʹllikaart tääiʹben

SEAVDNJADASAS ČUVGII – OUT OF THE DARK INTO THE LIGHT – SEUʹNNJÕÕZZÂST ČUÕʹVVE

Ritva Torikka ohjjeem dokumeʹnttjieʹllikartt ǩiõttʼtââll Alaska alggmeerai da säʹmmlai õhttvuõđâst alttuum tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹssid.