Skip to content

Dán siidui leat čohkken liŋkkaid ja dieđuid filmmain ja videoin, mat gieđahallet komišuvnna barggus dehálaš fáttáid.

Eatnameamet – Min jaskes dáistaleapmi 


Bagadalli: Doavtter-Piera Suvi Máret / Suvi West

Geahča filmma dáppe

SEAVDNJADASAS ČUVGII – OUT OF THE DARK INTO THE LIGHT – PIMEÄSTÄ VALOON

Dokumentafilmmas giehtadallojuvvojit Alaska eamiálbmogiid ja sápmelaččaid duohtavuohta- ja soabadallanproseassat.

Geahča filmma dáppe

.