Skip to content
Home » Áigeguovdil » Sámemusea Siida ja Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdna Ohcejogas 4.6.2024 – Buresboahtin deaivvadeapmái!

Sámemusea Siida ja Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdna Ohcejogas 4.6.2024 – Buresboahtin deaivvadeapmái!

Sámemusea Siida ja Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdna Ohcejogas 4.6.2024 – Buresboahtin deaivvadeapmái!

Sámemusea Siida ja Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdna ordnejit oktasaš dilálašvuođa Ohcejohnjálmmi skuvllas maŋŋebárgga 4.6.2024 dmu 17 rájes. Gáfestallan.

Siida bovde oahpásnuvvat musea čuovgagovva- ja guollebivddu dávviriid čoakkáldahkii. Boađe veahkehit olbmuid ja dávviriid dovdamis!

Komišuvdna bovde gullat komišuvnna barggus ja das, manin gánneha searvat gullamii. Sáhttit bivddedettiin fitnat maid ruovttuin.

Komišuvdna lea gaskavahku 5.6. dmu 9-16 Giliviessu Giisás. Boađe fitnat ja ságastit – searvva gullamii!

Lassedieđut:

Pia Nikula, Sámemusea Siida, 040 621 2663, pia.nikula@samimuseum.fi

Heli Aikio, komišuvnna čállingoddi, 050 476 7725, info@sdtsk.fi, www.sdtsk.fi/se/gullamat