Siirry suoraan sisältöön
Home » Ajankohtaista » Saamelaiskäräjät tukee komission työn jatkumista – Kahden uuden komissaarin valinta tehdään elokuussa ylimääräisessä kokouksessa

Saamelaiskäräjät tukee komission työn jatkumista – Kahden uuden komissaarin valinta tehdään elokuussa ylimääräisessä kokouksessa

Saamelaiskäräjien täysistunto kuuli totuus- ja sovintokomission kolmea jatkavaa komissaaria, kahta eronnutta komissaaria, sihteeristön yhtä suunnittelijaa sekä psykososiaalisen tuen osaston johtajaa torstaina 23.6.2022. Kuulemistilaisuuden jälkeen Saamelaiskäräjien kokous keskusteli ja neuvotteli usean tunnin ajan komission työn jatkosta sekä uusien komissaarien valinnasta ja valintamenettelystä. Saamelaiskäräjien hallituksen esitys oli tukea komission jatkamista ja tehdä uusien komissaarien valinnat 23.6.2022 kokouksessa. Saamelaiskäräjien päätökseksi tuli selvällä äänienemmistöllä tukea komission työn jatkumista ja valita uudet komissaarit elokuussa etäyhteyksin järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

Saamelaiskäräjien päätös tarkoittaa sitä, että lähes kahden kuukauden ajan ollut epävarmuus komission työn jatkumisesta on viimein väistynyt. Komissio voi jatkaa töidensä suunnittelua ja valmistelua huojentuneena siitä, että työlle on edelleen asettajatahojen tuki. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkavat komissaarit sekä sihteeristön kaksi suunnittelijaa ottivat tiedon Saamelaiskäräjien päätöksestä hyvillä mielin vastaan. Saamelaiskäräjien kuulemistilaisuuteen osallistunut sihteeristön suunnittelija Aslak Uula Länsman on helpottunut epävarmuuden työn jatkumisesta päätymisestä.

– Nyt meillä on tiedossa suurin piirtein aikataulu siitä, milloin varsinaiset työtä ja toimintaa koskevat komissaarien päätökset voidaan tehdä. Suunnittelu- ja valmistelutyötä on mahdollista tehdä innostuneesti ja motivoituneesti, kun on tieto siitä, että komission tärkeä työ jatkuu kohdatuista haasteista huolimatta. Päätös tarkoittaa eittämättä myös sitä, että komission tulee vahvistaa tavallisten saamelaisten luottamusta komission työtä kohtaan avoimuudella ja selkeällä viestinnällä. Se on erittäin tärkeää, sillä muuten mandaatissa määritettyjä työn tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa tavalla, että työstä hyötyisivät he, joita varten työ on käynnistetty eli menneisyydessä ja vielä nykyisinkin oikeusloukkauksia ja kaltoinkohtelua kokeneet saamelaiset. Jatkavilla komissaareilla on vahva luottamus työn organisointiin, resursseihin ja aikatauluihin liittyvien haasteiden ratkeamisesta. Asettajatahot ovat käsitelleet ilmenneitä komission työhön liittyviä haasteita parin kuukauden ajan ja päättäneet antaa työn jatkumiselle silti tukensa. Meidän sihteeristön jäsenten tulee jatkaa sitoutuneesti suunnittelu-, valmistelu- ja toteutustyötämme, jotta saamelaisten kuulemisiin päästäisiin viivytyksettä komission kokoonpanon täyttämisen jälkeen ja edellytykset lisäresurssien saamiselle ja toimikauden jatkamiselle olisivat olemassa. On varmasti jo kaikille osapuolille selvää, että kaikkia mandaatin tavoitteita ei voida nykyisen toimikauden puitteissa täyttää varsinkaan nähtyjen komissaarien eroamisten sekä sihteeristön jäsenten virkasuhteen purkamisten jälkeen, suunnittelija Aslak Uula Länsman toteaa.  

Komissio voi tehdä työstään ja toiminnastaan varsinaisia päätöksiä sen jälkeen, kuin uudet Saamelaiskäräjien valitsemat komissaarit on nimitetty tehtävään ja aloittaneet luottamustoimessa. Esimerkiksi päätökset koskien rekrytoinnin käynnistämistä sihteeristön pääsihteerin ja suunnittelijan tehtäviin voidaan tehdä vasta viiden komissaarin voimin. Komissio tekee rekrytointiin liittyviä käytännön valmisteluja kesän aikana, jotta valintaprosessi turvallisuusselvityksineen menisi ilman ylimääräisiä viiveitä.

Komissio jatkaa töidensä suunnittelua ja valmistelua niiltä osin kuin tilanteessa on mahdollista, jotta komission täydentymisen jälkeen työt etenisivät ilman lisäviiveitä ja odotettuihin ja toivottuihin kansan kuulemistilaisuuksiin viimein päästäisiin. Komissaarit Hannele Pokka, Kari Mäkinen ja Irja Jefremoff ovat päättäneet pitää lomaa komission työstä heinäkuun ajan. Sihteeristön mahdollisesta kiinni olemisesta heinäkuun aikana tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja tarvittaessa antavat sihteeristön suunnittelijat:  

Inari Alanko

inari.alanko(at)sdtsk.fi

p. +358 295 160 245

Aslak Uula Länsman 

Aslak.lansman(at)sdtsk.fi 

p. +358 295 161 040