Siirry suoraan sisältöön
Home » Ajankohtaista » Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio hakee uutta pääsihteeriä

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio hakee uutta pääsihteeriä

Valtioneuvosto on yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission, jonka toimikausi on 28.10.2021-31.12.2023. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission tavoitteena on tunnistaa ja arvioida saamelaisten kokemaa historiallista ja nykyistä syrjintää. Tähän kuuluvat muun muassa valtion sulauttamispolitiikka sekä oikeuksien loukkaukset.

Komission tehtävänä on selvittää, miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on työssään asettamispäätöksen mukaisesti itsenäinen ja riippumaton.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio laatii työstään raportin, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Raportti luovutetaan valtioneuvostolle, Saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle 31.12.2023 mennessä. Komissiossa on viisi eri osapuolten ehdottamaa komissaaria. Komission työn tueksi palkataan sihteeristö. Komissio valitsee itselleen pääsihteerin ja muun sihteeristön. Komission sihteeristö toimii hallinnollisesti valtioneuvoston kanslian yhteydessä ja kanslia tukee käytännön toimintaa valtion talousarviossa myönnetyn määrärahan turvin.

Valtioneuvoston kanslia julistaa avoimeksi

saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteerin

määräaikaisen virkasuhteen komission toimikauden ajalle 31.12.2023 saakka. Määräaikaisuuden syynä on työn luonne.

Pääsihteerinä työskentelevän henkilön tehtäviin kuuluu sihteeristön työn johtaminen ja organisointi komission ohjauksessa. Hän toimii sihteeristön hallinnollisena esihenkilönä ja vastaa muun muassa taloussuunnittelusta yhdessä komission kanssa. Pääsihteeri osallistuu käytännön komissiotyöhön sihteeristössä, jossa työskentelee hänen lisäkseen 3-4 henkilöä. Lisäksi pääsihteeri osallistuu komission kokouksiin sihteerinä.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulu tai jokin muu tehtävästä suoriutumista tukeva tutkinto. Hakijalta edellytetään saamen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, säädettyä virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa, muuta (erit. englanti) kielitaitoa sekä saamenkulttuurin tuntemusta. Verkostoitumistaito, yhteistyökyky sekä kyky seuloa ja jäsentää laaja-alaista tutkimusaineistoa edistävät tehtävän menestyksellistä hoitamista. Käytännössä osoitettu johtamistaito on eduksi sihteeristön työn ohjaamisessa.

Sihteeristön toimipaikka tulee olemaan saamelaisten kotiseutualueella, mikä hakijan tulee ottaa huomioon. Tarkempi sijoituspaikkakunta selviää myöhemmin. Tehtävä edellyttää läsnäoloa toimipaikassa ja osin matkustamista tehtävien vaatimassa laajuudessa. Tehtävässä on etätyömahdollisuus.

Palkkaus on valtion palkkauskäytäntöjen mukainen. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa hakemuksessa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Virkasuhteessa voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat komissaari Hannele Pokka puh. 040 4822 772 sekä sihteeristön suunnittelija Inari Alanko puh. 0295 160 245.

Tehtävän hakuaika alkaa 7.10.2022. Valtioneuvoston kanslialle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 22.10.2022 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 23-74-2022 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.