Siirry suoraan sisältöön
Home » Ajankohtaista » Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio hakee suunnittelijaa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio hakee suunnittelijaa

Valtioneuvosto on yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission, jonka toimikausi on 28.10.2021-31.12.2023. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission tavoitteena on tunnistaa ja arvioida saamelaisten kokemaa historiallista ja nykyistä syrjintää. Tähän kuuluvat muun muassa valtion sulauttamispolitiikka sekä oikeuksien loukkaukset.

Komission tehtävänä on selvittää, miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on työssään asettamispäätöksen mukaisesti itsenäinen ja riippumaton.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio laatii työstään raportin, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Raportti luovutetaan valtioneuvostolle, Saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle 31.12.2023 mennessä. Komissiossa on viisi eri osapuolten ehdottamaa komissaaria. Komission työn tueksi palkataan sihteeristö. Komissio valitsee itselleen pääsihteerin ja muun sihteeristön. Komission sihteeristö toimii hallinnollisesti valtioneuvoston kanslian yhteydessä ja kanslia tukee käytännön toimintaa valtion talousarviossa myönnetyn määrärahan turvin.

Valtioneuvoston kanslia julistaa avoimeksi

saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristön suunnittelijan

määräaikaisen virkasuhteen komission toimikauden ajalle 31.12.2023 saakka. Määräaikaisuuden syynä on työn luonne.

Suunnittelijana työskentelevän henkilön toimenkuvaan kuuluu sihteeristön yleiset hallinnolliset tehtävät, kuten talous- ja matkahallinto, sekä toimeenpanon koordinointi pääsihteerin tukena.

Tähän kuuluu mm. kuulemistilaisuuksien suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin sekä matkojen organisointiin liittyviä tehtäviä. Suunnittelija vastaa komission sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta. Tehtäviin kuuluu viestintä eri kanavissa ja yhteistyöryhmissä. Tämän lisäksi työnkuva kattaa verkkosivujen ja sähköisten työtilojen ylläpidon. Suunnittelija voi toimia erikseen sovittavilla tavoilla komission muuhun toimintaan liittyvissä tehtävissä. Suunnittelijoiden sisäisestä työnjaosta ja painotuksista voidaan sopia tarkemmin toiminnan käynnistyessä.

Hakijalta edellytetään saamen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Hakijalle katsotaan eduksi tulkkaustaito saamen kielestä / saamen kieleen sekä hyvä saamenkulttuurin tuntemus. Hakijalta edellytetään säädettyä virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa sekä muuta (erit. englanti, norja) kielitaitoa. Suunnittelijalla tulee olla taito tuottaa jäsenneltyä tekstiä, raportteja ja yhteenvetoja. Lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky sekä kokemus viestinnän ja yleishallinnon tehtävistä edistävät tehtävän menestyksellistä hoitamista. Tehtävien hoitamista tukee soveltuva ammatillinen tutkinto tai koulutus.

Sihteeristön toimipaikka tulee olemaan saamelaisten kotiseutualueella, mikä hakijan tulee ottaa huomioon. Tarkempi sijoituspaikkakunta selviää myöhemmin. Tehtävä edellyttää läsnäoloa toimipaikassa ja osin matkustamista tehtävien vaatimassa laajuudessa. Tehtävässä on etätyömahdollisuus.

Palkkaus on euromääräinen ja se sijoittuu osaamisen ja tarkemmin määrättävien tehtävien perusteella arviolta 3000-3500 euron välille.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Virkasuhteessa voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat komission puheenjohtaja Hannele Pokka puh. 040 4822 772 sekä sihteeristön suunnittelija Inari Alanko puh. 0295 160 245.

Tehtävän hakuaika alkaa 7.10.2022. Valtioneuvoston kanslialle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 22.10.2022 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 23-73-2022 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.